viernes, 9 de noviembre de 2012

Setena Setmana de classe

Ir a descargar


Hola a tots, com acabeu de sentir al meu àudio ( que he creat fent la grabacio des del meu mòbil i després pujant el audio a IVOOX) , torni en tots vosaltres per a parlar de Currículum, currículum que impulsa la LOGSE i que es manté amb la LOE.

Primerament vull definir que és el currículum. La LOE defineix el currículum com un conjunt de objectius (les capacitats motrius, cognitives, lingüístiques, afectives i de equilibri personal, de relació interpersonal i d´actuació i inserció social, que té que tenir els alumnes al finalitzar l´etapa), competències bàsiques, continguts (tot allò que pot ser objecte d´aprenentatge) , mètodes pedagògics (com aprenen els nens) i criteris d´avaluació de cadascun dels ensenyaments que regula la Llei.(definició que no deixa de ser un conflicte actualment entre els docent com explico al final de la meva entrada d'avui al bloc)
En quant als criteris d´avaluació el currículum aporta l´informació de:
1.    Què avaluar : tot tipus de contingut i en relació amb totes les capacitats que cal desenvolupar, els objectius generals de cada etapa i del projecte del centre
2.    Quan avaluar: al principi, durant i al finalitzar el procés d´aprenentatge, amb una avaluació continua al llarg del curs.
3.    Com avaluar: amb la observació global.

També vull esmentar quines son les fonts del currículum. En primer lloc parlar de la font sociològica o sociocultural, ja que ha de recollir les finalitats i funcions de l´educació, de tal manera que potenciï la integració dels alumnes com a membres actius i responsables de la societat a la qual pertanyen. Context social del que vivim.
La següent font es la psicològica, que explica si s´ensenya en un moment adequat del desenvolupament cognitiu i quines són les condicions que afavoreixen l´aprenentatge.
La font disciplinaria, que fa referència als coneixements, les àrees, assignatures que han de ser apresos en les diferents etapes. Es la font que tradicionalment ha predominat.
Y per últim la font psicopedagógica  que fa referència a com s´ensenya cada contingut depenent del desenvolupament. Facilita l´informació que permet un aprenentatge millor.


En tot el que he dit tenim que reflexionar en que ensenya el currículum, com vaig esmentar la setmana passada on explicava que per ser competent parlàvem 4 o 3 potes segons en Zabala , ara bé, el currículum ensenya aquestes  potes:
1.    Conceptes, Fets i principis
2.    Procediments, estratègies, tècniques d´aprenentatge.
3.    Actituds, valors i normes.

Les característiques principals del currículum les ressaltem com a únic d´etapa, com a instrument de treball, descentralitzat, científic (per el seu caràcter constructivista amb un enfocament investigador), sistemic ( ja que el canvi en una variable modifica les altres) obert i flexible.
Quan estem parlant de un currículum obert i flexible, que  significa que sa d´anar tancat (objectius i continguts) en diferents nivells:
1.    Administració: Disseny Curricular Base.

a.    Administració Central
b.    Administració Central mes les Comunitats Autònomes.
En aquest nivell es tracta  d´un currículum de mínims, en això vull dir que es poden adaptar, flexibilitzar... però mai retallar o eliminar.

2.    Escola, ( projecte curricular de centre)
que consta dels objectius generals de cada etapa, de les àrees, juntament amb altres aspectes que defineixen la pràctica educativa del centre, les necessitats dels nostres alumnes, concreta sa realitat de la nostra escola, reorganitzant per cicles...

3.    Mestres, que concreten les programacions d´aula
que fa cada mestre per dur a terme la seva practica al llarg de tot el curs, quins recursos es van a utilitzar...

Hi ha gent que a aquesta estructura li afegeix  un quart nivell per adaptació per necessitats especials. També hi trobarem gent que parla de quatre nivells  diferenciant la Administració central de les Comunitats Autònomes.
Però, en realitat té importància el ordre d´aquestos nivells? No es important saber el ordre o quants nivells hi ha però el que sí es important es saber quina és la funció de cada nivell, que és un currículum de mínims i que té que anar tancant-se.

Però quin mestre necessitem per anar canviant i tancant etapes?
  Un mestre competent, que sigui capaç de treballar en equip, de organitzar els temps, que tingui habilitats per a resoldre el problemes que els hi vaguin plantejant.
La visió crítica de tot es que si a un mestre el carregues de feina, de papers, de burocràcia, tutoríes..etc no hi tindrà temps per a programar i es en aquest punt o nivell o falla la essència del currículum
Aquest mestre carregat de feina, el qual no té temps per a programar, farà ús del llibre de text i fitxes.
El problema radica quan aquest currículum obert i flexible que té que tancar el mestre sigui tancat i programat per el llibre de text, i que fa molt de mal a l´educació.
El valor del conocimiento
 Foto propietat de Silvia Furio al Flickr

Son les editorials les que han volgut fer de petits ministeris, ja que han plasmat tota la llei al llibre de text.
Jo penso que un mestre competent i per el qual el seu mètode d´aprenentatge es per competències  no té temps per a treballar per competències en aquest currículum que s´ha basat en el llibre de text.  El que vull dir en aquesta critica es que tenim actualment currículums excessivament carregats i no dona temps treballar-los per competències. Com esmenta Pedro Villarrubia al seu bloc Discentia, “Maldito curriculum” on es critica tot açò que jo estic dient.
Una altra crítica es que a l´educació infantil, com que es una etapa no obligatòria, tampoc per tant es obligatori el currículum, però de veritat pensem que no es necessari? La principal funció del currículum serà la d´orientar en el procés d´aprenentatge, ens servirà com a referent.
Com a futura mestra tinc que pensar que els meus al•lots quan passin a Educació Primària (i tenint en conte que en aquesta etapa ja es obligatori) tenen que estar totalment preparats, no sols en hàbits de rutina, sinó també d´aprendre, de participar, de aprendre les normes de la societat.
 Vull compartir amb tots vosaltres el que en Felipe Zayas esmenta al seu bloc al respecte del tema que avui ens interessa i que m´ha agradat molt: “El profesor debe escoger con desgarro entre el qué o el cómo. Si decide interesar y atraer a sus alumnos para que desarrollen sus competencias comunicativas, que aprendan a leer con algún sentido y a expresarse con alguna facilidad… ello supondrá un número ingente de clases y de prácticas que no desarrollarán adecuadamente el currículum oficial.”
Vull acabar la meva entrada dient que la idea del currículum era un poc abstracta per a mi abans de treballar el tema, abans pensava que en el currículum no es tenien en compte les competències i que havia d'estar més enfocat als continguts oferts en el llibre de text, però ara ja sabent el que sé, ha canviat positivament en mi la manera de programar, la manera de veure els objectius, ja que com a futura mestra, per molt carregada de feina, per moltes tutories, claustres, per molt enfada amb la societat que estigui o de que cada canvi de govern comporti un canvi en la llei educativa, sempre tindré present que està en les nostres mans formar futures persones competents, i  que el llibre de text, (editorials) no son la forma més apropiada ni professional per a tancar el currículum, encara que no tingui les hores lectives suficients, ja que he après que això comportés la selecció minuciosa dels objectius i continguts que vulgui donar als meus alumnes. Serà la meva responsabilitat el que entrin a la següent etapa els mes preparats possibles, ja que com vaig exposar al meu bloc de portafoli “ Va de mestres”, els seus  èxits seran els meus.No hay comentarios:

Publicar un comentario